Tingsrett og tredjemannsvern

Altasaken (Rt. 1982 s. 241) (M)
Bauer-dommen (Rt. 1995 s. 1122)
Bruvik-dommen (Rt. 1996 s. 1647)
Bygdin/Tyin (Rt. 1951 s. 417)
Bygg og Trelast (Rt. 1999 s. 247)
Bygland-dommen (Rt. 1935 s. 981)
Deinboll (Rt. 1968 s. 695)
Dorian Grey (Rt. 1998 s. 268) (M)
Fagutleie (Rt. 2008 s. 586)
First Securities (Rt. 2010 s. 46)
Gangenesdommen (Rt. 1996 s. 918) (M)
Gardermodommen (Rt. 2006 s. 486)
Hessevåg-dommen (Rt. 1985 s. 1128)
Hopsdal-dommen (Rt. 1991 s. 352)
Hunton Bruk (Rt. 1964 s. 609)
Huseby-Flatås (Rt. 1994 s. 1447) (M)
Hvalerdom I (Rt. 2005 s. 805)
Hålandsdalen (Rt. 1967 s. 920)
Kjelsberg-dommen (Rt. 2000 s. 604)
Kjeseth (Rt. 1971 s. 730)
Kåfjorden-dommen (Rt. 1985 s. 247)
Lafopa (Rt. 1992 s. 492)
Lena Maskin (Rt. 2000 s. 1360)
Lognvik-dommen (Rt. 2012 s. 335)
Media I (Rt. 2008 s. 1025)
Metos-dommen (Rt. 1997 s. 1438) (M)
Momentum-dommen (Rt. 1997 s. 1050) (M)
Naturbetong II (Rt. 2011 s. 228)
Norske Fjellhus (Rt. 1986 s. 1210) (M)
Pakkseddeldommen (Rt. 1968 s. 1188)
Sandvika Gjestgiveri (Rt. 1969 s. 757)
Sigdal (Rt. 1992 s. 352) (M)
Skedsmo (Rt. 1937 s. 355)
Skjeldal-dommen (Rt. 1999 s. 901)
Slåtto Husbygg (Rt. 2001 s. 1580) (M)
Smågrisdommen (Rt. 1966 s. 857) (M)
Sparebanken NOR (Rt. 1997 s. 1698)
Strøkservitutt (Rt. 2008 s. 362) (M)
Svartskog-dommen (Rt. 2001 s. 1229) (M)
Tunneldommen (Rt. 1959 s. 1198) (M)
Vallerudtoppen I (Rt. 1999 s. 834)
Vallerudtoppen II (Rt. 2000 s. 1043)
Yousuf (Rt. 1994 s. 775) (M)