Om Prejudikat

Kjøp spillet

  399.-

Kortholder til Prejudikat

Om du lager en holder til Prejudikat-kortene kan repetere til eksamen eller spille Prejudikat alene. Last ned PDF-mal her.

Prejudikat handler om høyesterettsdommene alle jurister burde kjenne til. Spillet går ut på å kjenne igjen avgjørelser og plassere dem i kronologisk rekkefølge. Alle basisfagene i jusstudiet er dekket og dommene som er relevante for metodefaget er merket med en lupe.front_bilde

Prejudikat er en morsom selskapslek for jurister som vil måle sine kunnskaper om rettspraksis. Det er også et engasjerende læremiddel for jusstudenter. Spillet passer bra både til kurs, kollokvier og repetisjon før eksamen.

Når en dom ble avsagt er en sentral opplysning fordi det forteller hvilke regler som lå til grunn for avgjørelsen. Det sier også noe om hvilken rolle den kan ha spilt som prejudikat for andre avgjørelser eller som ledd i en kjede avgjørelser som har skapt en rettsutvikling. Sist men ikke minst, alderen til en dom påvirker dens betydning som rettskilde.

Prejudikat inneholder kort med 500 høyesterettsdommer. Utvalget er basert på dommene det er henvist til i pensumlitteraturen på jusstudiet. Avgjørelsene er fordelt på tolv fagområder.domskort

 

[Prøv Prejudikat]

Prejudikat er laget av Bård Sverre Tuseth. Han er stipendiat i rettshistorie ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Tidligere har han gitt ut boken Masteroppgaven i juss – kort forklart sammen med Nikolai K. Winge (Universitetsforlaget 2014).