Slik spilles Prejudikat

rules2

§ 1

Start med å bli enige om dere skal spille individuelt eller dele inn i lag. Det går bra å spille Prejudikat med 8-10 individuelle spillere uten å miste oversikten, men det er også morsomt å dele inn i lag slik at dere har noen å diskutere med.

§ 2

Bli enige om hvilke fag dere skal hente dommer fra. Om det er første gang dere spiller, er det lurt å velge metodedommer fordi de er velkjente for mange. Det er ikke så viktig hvor mange dommer dere plukker ut, 30 kort er et godt utgangspunkt. Om dere skulle slippe opp for kort, er det bare å finne flere i bunken.

§ 3

Yngste spiller blander kortene og legger de tre øverste kortene fra bunken ut på bordet i kronologisk rekkefølge. Dette er starten på en tidslinje.

§ 4

Yngste spiller trekker det øverste kortet fra bunken og leser beskrivelsen av dommen. Spilleren til venstre skal deretter forsøke å finne ut hvilken dom det dreier seg om og dermed hvor den hører hjemme på tidslinjen (se spørsmålstegnene under).

§ 5

Velger spilleren rett plass, legges kortet ned på bordet der det hører hjemme og turen går videre til neste spiller. Skulle dommen være fra samme år som en som allerede ligger på bordet, vil intervallene på begge sider av denne dommen være korrekt.

§ 6

Velges feil plass, må spilleren beholde kortet og turen går videre. Når noe får sitt tredje kort, er de slått ut. Spillet fortsetter til kun en spiller står igjen.

§ 7

Det er bare plasseringen på tidslinjen som er av betydning. Dersom spiller ikke vet hvilken dom det er, men gjetter riktig intervall, er svaret likevel riktig.

§ 8

Så lenge det er to eller flere spillere igjen, må den som blir slått ut lese beskrivelsen på kortet for neste spiller.

§ 9

Spillet slutter når alle bortsett fra en spiller er slått ut. Den som står igjen utropes til vinner.

[Prøv Prejudikat]