Dommene i Prejudikat

Dommene som er trukket frem i metodefaget er merket med en (M) i de ulike listene, I tillegg finnes det en egen liste over disse dommene (antall dommer i parentes):

Avtale- og kontraktsrett (66)
Erstatningsrett (38)
Familie- og arverett (17)
Forvaltningsrett (51)
Pengekravsrett (21)
Selskapsrett (20)
Sivilprosess (68)
Skatterett (43)
Statsforfatningsrett (41)
Straffeprosess (30)
Strafferett (62)
Tingsrett og tredjemannsvern (43)

Juridisk metode (152)
Dommene som er relevante for juridisk metode er også del av en av de andre kategoriene

Kronologisk register (500)