Strafferett

Andraweskjennelsen (Rt. 1995 s. 1228)
AOF-saken (Rt. 1984 s. 1281)
Atypisk rus-dommen (Rt. 1967 s. 688)
Bergens Tidende (Rt. 2000 s. 279)
Biltyvpassasjer-kjennelsen (Rt. 1984 s. 1300)
Brannanmelder-kjennelsen (Rt. 1983 s. 682)
Bratholm-kjennelsen (Rt. 1993 s. 537) (M)
Buksetoll-kjennelsen (Rt. 1978 s. 569)
Bumerangsaken (Rt. 1998 s. 11)
Bølgepappdom II (Rt. 1995 s. 1922)
Bølgepappkjennelsen (Rt. 1994 s. 610) (M)
Cecil (Rt. 1952 s. 413)
Ekeberg (Rt. 1972 s. 289)
Elvebåt (Rt. 1995 s. 1734) (M)
Fetisjisme (Rt. 1968 s. 626)
Forsøkets nedre grense (Rt. 2008 s. 867)
Gartneridrift -kjennelsen (Rt. 1976 s. 864)
Greenpeace (Rt. 2002 s. 1271)
Haaland (Rt. 1945 s. 13)
Haglegevær-kjennelsen (Rt. 1980 s. 979)
Hasjseiler-dom II (Rt. 1989 s. 1004)
Hasjseiler-kjennelsen (Rt. 1982 s. 1315)
Hønsehaukdommen (Rt. 1997 s. 1341) (M)
Karmøy-dommen (Rt. 1999 s. 1363)
Klinge-kjennelsen (Rt. 1946 s. 198) (M)
Korir-kjennelsen I (Rt. 1994 s. 506)
Lastebildrap-dommen (Rt. 1995 s. 1685)
Leserbrevdommen (Rt. 1978 s. 1072) (M)
Lillehammer-kjennelsen (Rt. 1974 s. 382)
Listesaken (Rt. 1979 s. 1492)
Loft-kjennelsen (Rt. 1939 s. 890)
Ludder-kjennelsen (Rt. 1983 s. 1268)
M/S Seacat-kjennelsen (Rt. 1993 s. 605)
Maridal-kjennelsen (Rt. 1982 s. 173)
Mikroflydommen (Rt. 1996 s. 156)
Mobbedommen (Rt. 1996 s. 141)
Orderud-dommen (Rt. 2002 s. 1717)
Parkerings-dommen I (Rt. 1963 s. 210)
Passbåtdom II (Rt. 1973 s. 1334)
Passbåtdommen (Rt. 1973 s. 433) (M)
Piratdekoder-dommen (Rt. 1994 s. 1610)
Piratdrosje-dommen (Rt. 1993 s. 473)
Politigissel-kjennelsen (Rt. 1995 s. 1738)
Politiheroin-kjennelsen II (Rt. 1992 s. 1088)
Rusbetinget psykose (Rt. 2008 s. 549)
Røykdykker-kjennelsen (Rt. 1999 s. 71)
Sandsdalen-dommen (Rt. 2000 s. 646)
Sexusdommen (Rt. 1959 s. 431)
Sjekk-kjennelsen (Rt. 1991 s. 95)
Skipsfører-kjennelsen (Rt. 1975 s. 12)
Skoheroindommen (Rt. 1991 s. 600)
Skrik-dommen II (Rt. 1998 s. 407)
Solidarisert seg (Rt. 2001 s. 1671)
Straffeskjerpelse (Rt. 1997 s. 1976)
Telefonsjikane (Rt. 1952 s. 989) (M)
To mistenkelige personer (Rt. 1952 s. 1217) (M)
Tyster-kjennelsen (Rt. 1992 s. 1495)
Utleier-dommen I (Rt. 1995 s. 820)
Utradisjonelle etterforskningsmetoder (Rt. 2006 s. 120)
Vodka/Lime-kjennelsen (Rt. 1977 s. 644)
Wonderboy-saken (Rt. 2008 s. 1217)
Øvelseskjøring-kjennelsen (Rt. 1953 s. 475)