Straffeprosess

Aftenpostensaken (Rt. 2000 s. 234)
Ankenektelse (Rt. 2008 s. 1764) (M)
Bevisavskjæring (Rt. 2006 s. 582)
Bjugnsaken I (Rt. 1994 s. 1372)
Dommers habilitet (Rt. 2008 s. 1466)
Edderkoppsaken (Rt. 1992 s. 39) (M)
Engelsk forsvarer (Rt. 1988 s. 314)
Fasting Torgersen (Rt. 2001 s. 1521)
Fengselsbetjent (Rt. 1999 s. 1269)
Gatekjøkkenkjennelsen (Rt. 1991 s. 616)
Jugoslaviakjennelsen (Rt. 1999 s. 961) (M)
Juryens manglende begrunnelse (Rt. 2009 s. 750)
Lilanddommen (Rt. 1995 s. 1131)
Løgndetektor-kjennelsen (Rt. 1996 s. 1114) (M)
Mindedrapet (Rt. 1997 s. 1186)
Motorsykkelklubbsaken (Rt. 1996 s. 1375) (M)
Nederland-dommen (Rt. 1991 s. 1096)
NetCom-saken (Rt. 1997 s. 470)
Nittedal-dommen (Rt. 1980 s. 360)
NOKAS (Rt. 2005 s. 1137)
Opplesning av politiforklaring (Rt. 2007 s. 932)
Opplesning av politiforklaring II (Rt. 2008 s. 657)
Politiforklaring I (Rt. 2003 s. 1808)
Politiforklaring III (Rt. 2004 s. 1789)
Politiforklaringdommen (Rt. 1994 s. 469) (M)
Politiheroindommen I (Rt. 1984 s. 1076)
Siktetdommen (Rt. 1993 s. 1118)
Sinnsykes ankerett-dommen (Rt. 1979 s. 1079) (M)
Sjekkbedrageridommen (Rt. 1983 s. 1517)
X og Y (Rt. 2008 s. 158)