Statsforfatningsrett

Alta-demonstrasjonen (Rt. 1981 s. 21) (M)
Attføring (Rt. 2012 s. 1811)
Barneasyl (Rt. 2012 s. 1985)
Barns fiskerett (Rt. 2004 s. 1985) (M)
Boot Boys (Rt. 2002 s. 1618) (M)
Bratterud (Rt. 1984 s. 1359)
Børre Knudsen-dommen (Rt. 1983 s. 1004) (M)
Carl I. Hagen-dommen (Rt. 1990 s. 257)
Finanger II (Rt. 2005 s. 1365) (M)
Gjennopptakeseskommisjonen (Rt. 2012 s. 519)
Gullklausul (Rt. 1962 s. 369)
Homofili (Rt. 2012 s. 494)
Hvalolje (Rt. 1952 s. 1089) (M)
Hydalen-dommen (Rt. 1993 s. 321)
Iversen (Rt. 1961 s. 1350) (M)
Jærstrendene (Rt. 1988 s. 890)
Kistefos (Rt. 2012 s. 18)
Kjuus-kjennelsen (Rt. 1997 s. 1821) (M)
Kløfta-dommen (Rt. 1976 s. 1) (M)
Krigsforbryterdommen (Rt. 2010 s. 1445)
Kulturminne (Rt. 2013 s. 116)
Kyrre Grepp (Rt. 1922 s. 41) (M)
Liturgidommen (Rt. 1987 s. 473) (M)
Mykle-dommen (Rt. 1958 s. 479) (M)
Naturfredningsdommen (Rt. 1995 s. 1427) (M)
NOKAS NRK-program (Rt. 2007 s. 404) (M)
Notfiske (Rt. 1961 s. 554) (M)
OFS-dommen (Rt. 1997 s. 580) (M)
Oppysningsvesenets fond (Rt. 2010 s. 535) (M)
Politistreik (Rt. 1959 s. 306) (M)
Rederiskattedommen (Rt. 2010 s. 143) (M)
Store konsesjonssak (Rt. 1918 s. 403)
Strandlov (Rt. 1970 s. 67) (M)
Tannlegeforeningen (Rt. 1966 s. 476) (M)
Tomtefestedom I (Rt. 2007 s. 1281) (M)
Tomtefestedom III (Rt. 2007 s. 1308) (M)
Treforedling (Rt. 1956 s. 952) (M)
TV Vest-dommen (Rt. 2004 s. 1737) (M)
Uskyldspresumsjonen (Rt. 2005 s. 833) (M)
Vigrid-kjennelsen (Rt. 2007 s. 1807)
Volstad (Rt. 2013 s. 1345)