Skatterett

Anth. B. Nilsen (Rt. 1956 s. 1188)
Arnesen (Rt. 1947 s. 64)
Arves trafikkskole (Rt. 2006 s. 293)
Bjerke Pedersen-dommen (Rt. 1981 s. 256)
Bjørnerak-dommen (Rt. 2001 s. 762)
Bokredittdommen (Rt. 1987 s. 729) (M)
Boligtapdommen (Rt. 1996 s. 516) (M)
Brenden-dommen (Rt. 1991 s. 1182) (M)
Bøhler-dommen (Rt. 2000 s. 996) (M)
Conocophillips (Rt. 2008 s. 1537)
Continental I (Rt. 1920 s. 884)
DSC-dommen (Rt. 2007 s. 1822)
Dynapac (Rt. 1992 s. 1379)
Eide-dommen (Rt. 1995 s. 872)
Eriksen (Rt. 1956 s. 1070)
Ernst G. Mortensen-dommen (Rt. 1985 s. 917) (M)
Glomfjord (Rt. 1957 s. 522)
Hagerup (Rt. 1958 s. 583)
Hex-dommen (Rt. 2007 s. 209)
Hjelmaas-Larsen (Rt. 1975 s. 992) (M)
Hydro Canada (Rt. 2002 s. 456)
If-dommen (Rt. 2007 s. 644)
INA-dommen (Rt. 1998 s. 1779)
Johan Langes Minde (Rt. 1956 s. 328)
Kallevig (Rt. 1925 s. 472)
Korsvold (Rt. 2008 s. 794)
KPMG-dommen (Rt. 2002 s. 286)
Løvenskiold I (Rt. 1932 s. 233)
Neslein (Rt. 1926 s. 775)
Phillips-dommen (Rt. 1985 s. 1355) (M)
Ragelas (Rt. 1976 s. 302)
Reitan-dommen (Rt. 2008 s. 1510)
Ringnes-dommen (Rt. 1985 s. 319)
SAFE Drilling dommen (Rt. 1989 s. 296)
Skoog Hedrén-dommen (Rt. 2002 s. 996)
Smestad (Rt. 1978 s. 60)
Sundt (Rt. 2002 s. 509)
Tannteknikersaken (Rt. 2006 s. 1409)
Telenor-dommen (Rt. 2006 s. 1232)
Thora Nielsen (Rt. 1965 s. 1094)
Total-dommen (Rt. 2005 s. 1434)
Veritas II (Rt. 1991 s. 705)
X Eiendom (Rt. 2006 s. 333)