Sivilprosess

Abortvedtak (Rt. 1986 s. 1173)
Advokatbevillingsdommen (Rt. 2005 s. 416) (M)
Allseas (Rt. 2005 s. 597)
Alta-kjennelsen (Rt. 1980 s. 569)
A’s legat (Rt. 2006 s. 220)
Askøy Byggsenter (Rt. 2002 s. 945)
Automatmonopol (Rt. 2007 s. 1003) (M)
Beboere i Stavanger Sjømannshjem (Rt. 1998 s. 1496)
Bergens Motorbåtforening (Rt. 1986 s. 308)
Bjerkvik-dommen (Rt. 1995 s. 91) (M)
Bordtennisregler (Rt. 1995 s. 1111)
Burhøns I (Rt. 1984 s. 1488)
Burhøns II (Rt. 1987 s. 538)
Burhøns III (Rt. 1995 s. 1823) (M)
Diamantsalg (Rt. 1990 s. 382)
DNA-analyse (Rt. 1998 s. 219) (M)
Draktreklame (Rt. 1998 s. 300)
Fagforbundet Notodden (Rt. 2006 s. 1533)
Fet Elverk (Rt. 2000 s. 138)
Flamenco Pizza (Rt. 1988 s. 1304)
Framtiden i våre hender (Rt. 1992 s. 1618)
Fremskrittspartiet (Rt. 2001 s. 136)
Haveland (Rt. 2003 s. 150)
Hytteregnskap (Rt. 1946 s. 923)
Hyttetomter i Ølen (Rt. 2004 s. 900)
Imafidon (Rt. 2005 s. 362)
Islamsk Kultursenter I (Rt. 2004 s. 1613)
Islamsk Kultursenter II (Rt. 2005 s. 372)
Kal-Productions (Rt. 1997 s. 1202)
Kobbvåglaks (Rt. 2008 s. 478)
Koneligning (Rt. 1999 s. 1239)
Kristelig Gymnasium (Rt. 1997 s. 1983)
Kvinnefengsel (Rt. 1994 s. 1244) (M)
Lange (Rt. 1985 s. 1302)
Leieboerne i Hatleberg studenthjem (Rt. 1995 s. 194)
Leilighetsfravikelse (Rt. 2006 s. 1451)
Lysestølsaken (Rt. 1987 s. 612)
Mitsem (Rt. 2000 s. 1169)
Monteringsfeil (Rt. 1963 s. 996)
Mors borett (Rt. 1994 s. 524)
Normarc II (Rt. 2006 s. 626)
Norsk Balalaikaorkester (Rt. 1979 s. 468)
Norsk Kjemisk (Rt. 1969 s. 1129)
NRK Brennpunkt (Rt. 2006 s. 460)
Oslo Daminvesteringsselskap (Rt. 1999 s. 1147)
Periscopus (Rt. 1987 s. 1417)
Porno-pc (Rt. 2003 s. 1266)
Prosessløven (Rt. 1995 s. 1113)
Prowa (Rt. 2000 s. 1139)
Reksten II (Rt. 1996 s. 1480)
Riis (Rt. 1983 s. 1242)
Ringnotkjennelsen (Rt. 1986 s. 733)
Ringvold (Rt. 1996 s. 864) (M)
Scancem-kjennelsen (Rt. 2007 s. 920)
Schøyen (Rt. 1956 s. 365)
Solviga (Rt. 1999 s. 865)
Spigerverket (Rt. 1989 s. 508)
Språkblanding (Rt. 2005 s. 802)
Stolpekjøring (Rt. 1966 s. 505)
Stopp Regionfelt Østlandet (Rt. 2003 s. 833)
Storbyguide-kjennelsen (Rt. 2000 s. 1261)
Strøm Skog (Rt. 1999 s. 146)
Torturkonvensjonen (Rt. 2008 s. 513)
Trade Partner (Rt. 2005 s. 999)
Trampoline (Rt. 2005 s. 1036)
V-5-kupong (Rt. 1978 s. 379)
Walston (Rt. 1997 s. 247)
Zurich (Rt. 2005 s. 250)