Selskapsrett

ANS Eiendomspart (Rt. 1997 s. 1330) (M)
Frionor-dommen (Rt. 1967 s. 13)
Gardermoen Flyrestaurant (Rt. 1989 s. 1198)
Håbrand-dommen (Rt. 1970 s. 871)
Kongepark-dommen (Rt. 1996 s. 672)
Labogas-dommen (Rt. 1996 s. 1463)
Minnor-dommen (Rt. 1996 s. 742)
Nimbus-dommen (Rt. 1995 s. 46) (M)
Nordenfjeldske Creditreform (Rt. 1999 s. 330)
Normount Africa Line (Rt. 1991 s. 119)
Norway Seafood (Rt. 2003 s. 713) (M)
Polaris-dommen (Rt. 1966 s. 1120)
Sandakergården (Rt. 1995 s. 1026)
Scandic Markiser (Rt. 2003 s. 1574)
Tingholm-dommen (Rt. 1981 s. 1047)
Tøttavangen-dommen (Rt. 1983 s. 1401)
Vest-Telemark Bilruterkjennelsen (Rt. 1998 s. 106)
Winge-dommen (Rt. 2003 s. 1501)
Ytternes-saken (Rt. 1993 s. 1399) (M)
Østlendingen (Rt. 1999 s. 1682)