Pengekravsrett

Bankkasserer-dommen (Rt. 1966 s. 979)
Birgo (Rt. 1985 s. 290) (M)
Bly-sølv-dommen (Rt. 1925 s. 501)
Bobyggdommen (Rt. 1992 s. 1474) (M)
E-signaturkjennelsen (Rt. 2010 s. 604) (M)
Factoring Finans (Rt. 1992 s. 504) (M)
Fornminnedommen (Rt. 1997 s. 70) (M)
Haakonsen-dommen (Rt. 2001 s. 1702) (M)
Helly-Hansen-dommen (Rt. 1922 s. 62)
Høyfjellsutvikling I (Rt. 1993 s. 679) (M)
Lysefjord-dommen (Rt. 2007 s. 392)
M/S Marlin-dommen (Rt. 1997 s. 1029) (M)
Namtvedt Invest (Rt. 1994 s. 792) (M)
Rentedommen (Rt. 2002 s. 71) (M)
Ruud & Ziener II (Rt. 1984 s. 191)
Selvaagbygg-dommen (Rt. 1992 s. 1285) (M)
Sinnssvekket kausjonist-dommen (Rt. 1995 s. 1540)L
Sirkusteltdommen (Rt. 1957 s. 778) (M)
Skipsgaranti (Rt. 1988 s. 1078) (M)
Torson-dommen (Rt. 1995 s. 1641) (M)
Varfjell/Stifjell-dommen (Rt. 1979 s. 492)