Metodedommer

Advokatbevillingsdommen (Rt. 2005 s. 416)
Alta-demonstrasjonen (Rt. 1981 s. 21)
Altasaken (Rt. 1982 s. 241)
Ankenektelse (Rt. 2008 s. 1764)
ANS Eiendomspart (Rt. 1997 s. 1330)
Arealsviktdommen (Rt. 2003 s. 612)
Automatmonopol (Rt. 2007 s. 1003)
Barnevern III (Rt. 2007 s. 561)
Barns fiskerett (Rt. 2004 s. 1985)
Bileksplosjonsdommen (Rt. 1959 s. 525)
Birgo (Rt. 1985 s. 290)
Bjerkvik-dommen (Rt. 1995 s. 91)
Bjørgegrend 18 (Rt. 1997 s. 1929)
Bobyggdommen (Rt. 1992 s. 1474)
Bokredittdommen (Rt. 1987 s. 729)
Boligtapdommen (Rt. 1996 s. 516)
Boot Boys (Rt. 2002 s. 1618)
Borettslagsgarasje (Rt. 1999 s. 408)
Borthen-dommen (Rt. 1996 s. 1415)
Bratholm-kjennelsen (Rt. 1993 s. 537)
Brenden-dommen (Rt. 1991 s. 1182)
Burhøns III (Rt. 1995 s. 1823)
Bøhler-dommen (Rt. 2000 s. 996)
Bølgepappkjennelsen (Rt. 1994 s. 610)
Børre Knudsen-dommen (Rt. 1983 s. 1004)
Davanger-dommen (Rt. 1981 s. 445)
DNA-analyse (Rt. 1998 s. 219)
Dorian Grey (Rt. 1998 s. 268)
Edderkoppsaken (Rt. 1992 s. 39)
Elvebåt (Rt. 1995 s. 1734)
Ernst G. Mortensen-dommen (Rt. 1985 s. 917)
E-signaturkjennelsen (Rt. 2010 s. 604)
Factoring Finans (Rt. 1992 s. 504)
Finanger I (Rt. 2000 s. 1811)
Finanger II (Rt. 2005 s. 1365)
Fiskeavgiftdommen (Rt. 1995 s. 530)
Forelegg (Rt. 2002 s. 209)
Fornminnedommen (Rt. 1997 s. 70)
Forsikringsmeglerdommen (Rt. 1999 s. 718)
Furunkulose (Rt. 1992 s. 453)
Fusa-dommen (Rt. 1990 s. 874)
Gangenesdommen (Rt. 1996 s. 918)
Gavedom II (Rt. 1990 s. 432)
Gavedommen (Rt. 1986 s. 164)
Gesimsdommen (Rt. 1939 s. 766)
GI-dommen (Rt. 1983 s. 716)
Glacier Blue (Rt. 1961 s. 297)
Gulvlukedommen (Rt. 1991 s. 1303)
Haakonsen-dommen (Rt. 2001 s. 1702)
Hardangervidda Nasjonalpark (Rt. 1986 s. 199)
Haughom-dommen (Rt. 1995 s. 1460)
Hempel-dommen (Rt. 2010 s. 306)
Henjum (Rt. 1990 s. 861)
Hjelmaas-Larsen (Rt. 1975 s. 992)
Huseby-Flatås (Rt. 1994 s. 1447)
Husmordommen (Rt. 1975 s. 220)
Hvalolje (Rt. 1952 s. 1089)
Hønsehaukdommen (Rt. 1997 s. 1341)
Høyfjellsutvikling I (Rt. 1993 s. 679)
Innreiseforbuddommen (Rt. 2008 s. 560)
Isene-dommen (Rt. 1981 s. 745)
Iversen (Rt. 1961 s. 1350)
Jugoslaviakjennelsen (Rt. 1999 s. 961)
Kjuus-kjennelsen (Rt. 1997 s. 1821)
Klinge-kjennelsen (Rt. 1946 s. 198)
Kløfta-dommen (Rt. 1976 s. 1)
Krekar-dommen (Rt. 2007 s. 1573)
Kvinnefengsel (Rt. 1994 s. 1244)
Kyrre Grepp (Rt. 1922 s. 41)
Lastebilforretningsdommen (Rt. 1990 s. 1226)
Leiebildommen (Rt. 1992 s. 1469)
Leserbrevdommen (Rt. 1978 s. 1072)
Lettbetongdommen (Rt. 1993 s. 1201)
Liturgidommen (Rt. 1987 s. 473)
Lofoten Trålerrederi (Rt. 1992 s. 1235)
Lunner Pukkverk-dommen (Rt. 1993 s. 528)
Løgndetektor-kjennelsen (Rt. 1996 s. 1114)
M/S Marlin-dommen (Rt. 1997 s. 1029)
Madla-dommen (Rt. 1958 s. 529)
Metos-dommen (Rt. 1997 s. 1438)
Momentum-dommen (Rt. 1997 s. 1050)
Mortvedt (Rt. 1951 s. 19)
Motorsykkelklubbsaken (Rt. 1996 s. 1375)
Mykle-dommen (Rt. 1958 s. 479)
Mønepannedommen (Rt. 1972 s. 965)
Namtvedt Invest (Rt. 1994 s. 792)
Naturfredningsdommen (Rt. 1995 s. 1427)
Nilsen-testamentdommen (Rt. 1979 s. 922)
Nimbus-dommen (Rt. 1995 s. 46)
NOKAS NRK-program (Rt. 2007 s. 404)
Nordsjødykkerdommen (Rt. 2007 s. 1415)
Norske Fjellhus (Rt. 1986 s. 1210)
Norway Seafood (Rt. 2003 s. 713)
Notfiske (Rt. 1961 s. 554)
Nucleus-dommen (Rt. 2001 s. 1062)
OFS-dommen (Rt. 1997 s. 580)
Oppysningsvesenets fond (Rt. 2010 s. 535)
Passbåtdommen (Rt. 1973 s. 433)
Pelsdyrhalldommen (Rt. 2000 s. 199)
Periscopus-dommen (Rt. 1990 s. 500)
Phillips-dommen (Rt. 1985 s. 1355)
Politiforklaringdommen (Rt. 1994 s. 469)
Politistreik (Rt. 1959 s. 306)
Raadhushospits (Rt. 1933 s. 548)
Randaberg (Rt. 1972 s. 578)
Realitetsavgjørelse (Rt. 2001 s. 995)
Rederiskattedommen (Rt. 2010 s. 143)
Rentedommen (Rt. 2002 s. 71)
Ringvold (Rt. 1996 s. 864)
Røstad-dommen (Rt. 1988 s. 276)
Samboerdom II (Rt. 1984 s. 497)
Samboerdommen (Rt. 1978 s. 1352)
Selvaagbygg-dommen (Rt. 1992 s. 1285)
Selvmordsdommen (Rt. 1984 s. 1425)
Sigdal (Rt. 1992 s. 352)
Sinnssvekket kausjonist-dommen (Rt. 1995 s. 1540)
Sinnsykes ankerett-dommen (Rt. 1979 s. 1079)
Sirkusteltdommen (Rt. 1957 s. 778)
Skipsgaranti (Rt. 1988 s. 1078)
Skjelsvik-dommen (Rt. 1988 s. 295)
Skotta-dommen (Rt. 2000 s. 1066)
Slåtto Husbygg (Rt. 2001 s. 1580)
Smågrisdommen (Rt. 1966 s. 857)
Stell- og pleiedommen (Rt. 2000 s. 1089)
Strandlov (Rt. 1970 s. 67)
Strøkservitutt (Rt. 2008 s. 362)
Svartskog-dommen (Rt. 2001 s. 1229)
Sårstell (Rt. 2010 s. 612)
Tannlegeforeningen (Rt. 1966 s. 476)
Telefonsjikane (Rt. 1952 s. 989)
Thunheim-dommen (Rt. 1996 s. 1440)
Tippedommen (Rt. 1955 s. 1132)
Tirranna (Rt. 1970 s. 1154)
To mistenkelige personer (Rt. 1952 s. 1217)
Tomtefestedom I (Rt. 2007 s. 1281)
Tomtefestedom III (Rt. 2007 s. 1308)
Torson-dommen (Rt. 1995 s. 1641)
Trallfa-dommen (Rt. 2007 s. 257)
Treforedling (Rt. 1956 s. 952)
Tromsø Sparebank-dommen (Rt. 1984 s. 28)
Tunneldommen (Rt. 1959 s. 1198)
TV Vest-dommen (Rt. 2004 s. 1737)
Uskyldspresumsjonen (Rt. 2005 s. 833)
Vassøy Canning (Rt. 2002 s. 683)
Vedbolagdommen (Rt. 1951 s. 371)
Veidekkedommen (Rt. 1998 s. 656)
Videospillerdommen (Rt. 1998 s. 774)
Yousuf (Rt. 1994 s. 775)
Ytternes-saken (Rt. 1993 s. 1399)
Ølberg-dommen (Rt. 1993 s. 1524)