Forvaltningsrett

Barnevern II (Rt. 2002 s. 875)
Barnevern III (Rt. 2007 s. 561) (M)
Borthen-dommen (Rt. 1996 s. 1415) (M)
Drosjedommen (Rt. 1960 s. 1374)
Elvebåter (Rt. 2005 s. 117)
Fett & Lim (Rt. 1995 s. 738)
Fiskeavgiftdommen (Rt. 1995 s. 530) (M)
Forelegg (Rt. 2002 s. 209) (M)
Frogner Hospits (Rt. 1957 s. 86)
Furunkulose (Rt. 1992 s. 453) (M)
Fusa-dommen (Rt. 1990 s. 874) (M)
Georges (Rt. 1965 s. 712)
Glacier Blue (Rt. 1961 s. 297) (M)
Grusuttakdommen (Rt. 2006 s. 720)
Hardangervidda Nasjonalpark (Rt. 1986 s. 199) (M)
Henjum (Rt. 1990 s. 861) (M)
Hesby-dommen (Rt. 1988 s. 414)
Huleboer-dommen (Rt. 1988 s. 634)
Innreiseforbuddommen (Rt. 2008 s. 560) (M)
Isene-dommen (Rt. 1981 s. 745) (M)
Krekar-dommen (Rt. 2007 s. 1573) (M)
Lofoten Trålerrederi (Rt. 1992 s. 1235) (M)
Lunner Pukkverk-dommen (Rt. 1993 s. 528) (M)
Malvik-dommen (Rt. 1981 s. 462)
Mardøla (Rt. 1973 s. 107)
Mortvedt (Rt. 1951 s. 19) (M)
Nordsjødykkerdommen (Rt. 2007 s. 1415) (M)
Ohna (Rt. 1995 s. 1939)
Opsa-saken (Rt. 2007 s. 1217)
Peelorg-dommen (Rt. 1995 s. 781)
Prøveskilt (Rt. 1965 s. 466)
Psykisk helsevern I (Rt. 2001 s. 752)
Psykisk helsevern II (Rt. 2001 s. 1481)
Raadhushospits (Rt. 1933 s. 548) (M)
Randaberg (Rt. 1972 s. 578) (M)
Realitetsavgjørelse (Rt. 2001 s. 995) (M)
Schweigaardsgate-dommen (Rt. 1999 s. 1273)
Selbusjøen (Rt. 1999 s. 1517)
Skotta-dommen (Rt. 2000 s. 1066) (M)
Skrapsamling (Rt. 1979 s. 1279)
Småsetran-dommen (Rt. 1993 s. 1333)
Solemskogen (Rt. 1934 s. 330)
Steinerskole (Rt. 2006 s. 473)
Sykkelveidommen (Rt. 2003 s. 764)
Sårstell (Rt. 2010 s. 612) (M)
Thunheim-dommen (Rt. 1996 s. 1440) (M)
Trallfa-dommen (Rt. 2007 s. 257) (M)
Utvisningsdom (Rt. 2000 s. 591)
Vaktmester (Rt. 1976 s. 614)
Vassøy Canning (Rt. 2002 s. 683) (M)
Ølsalg (Rt. 1912 s. 187)