Familie- og arverett

Aksjeemisjondommen (Rt. 2001 s. 716)
Bjørgegrend 18 (Rt. 1997 s. 1929) (M)
Enkepensjon-dommen (Rt. 2006 s. 262)
Forsikringsmeglerdommen (Rt. 1999 s. 718) (M)
Gavedom II (Rt. 1990 s. 432) (M)
Gavedommen (Rt. 1986 s. 164) (M)
Humphreys-dommen (Rt. 2003 s. 198)
Husmordommen (Rt. 1975 s. 220) (M)
Joint accountsdommen (Rt. 1995 s. 1415)
Lastebilforretningsdommen (Rt. 1990 s. 1226) (M)
Lydbånddommen (Rt. 1997 s. 797)
Nilsen-testamentdommen (Rt. 1979 s. 922) (M)
Oppussingslåndommen (Rt. 1996 s. 1666)
Samboerdom II (Rt. 1984 s. 497) (M)
Samboerdommen (Rt. 1978 s. 1352) (M)
Selvmordsdommen (Rt. 1984 s. 1425) (M)
Stell- og pleiedommen (Rt. 2000 s. 1089) (M)