Erstatningsrett

Advokatfullmektigdommen (Rt. 1994 s. 1430)
Alpinbakkedom I (Rt. 2000 s. 1991)
Bileksplosjonsdommen (Rt. 1959 s. 525) (M)
Blystad Fabrikker (Rt. 1958 s. 984)
Brannslukningsapparatdommen (Rt. 1957 s. 985)
Bråtane-dommen (Rt. 2002 s. 1436)
Finanger I (Rt. 2000 s. 1811) (M)
Flymanøverdommen (Rt. 1973 s. 1268)
Flyski (Rt. 1964 s. 132)
Forsikringsforliksdommen (Rt. 1980 s. 84)
Gesimsdommen (Rt. 1939 s. 766) (M)
Gol Bygg (Rt. 1983 s. 1052)
Gulvlukedommen (Rt. 1991 s. 1303) (M)
Hauketodommen (Rt. 1985 s. 1011)
Kemidommen (Rt. 2000 s. 1578)
Knallperledom I (Rt. 1909 s. 851)
Knallperledom II (Rt. 1917 s. 202)
Leiebildommen (Rt. 1992 s. 1469) (M)
Lekeapparatdommen (Rt. 2006 s. 61)
Lund-dommen (Rt. 2003 s. 1546)
Løftekrandommen (Rt. 1969 s. 109)
Mobbedom II (Rt. 1997 s. 786)
Mønepannedommen (Rt. 1972 s. 965) (M)
P-pilledom II (Rt. 1992 s. 64)
Rengjøringsbyrådommen (Rt. 1982 s. 1349)
Rulledommen (Rt. 1950 s. 1091)
Rødseth (Rt. 1962 s. 931)
Sjokkdom I (Rt. 1938 s. 626)
Steriliseringsdommen (Rt. 1999 s. 203)
Stigedommen (Rt. 1974 s. 41)
Student Skridshoels hund (Rt. 1877 s. 828)
Stuerdommen (Rt. 1994 s. 626)
Takstoldommen (Rt. 1984 s. 1023)
Tippedommen (Rt. 1955 s. 1132) (M)
Tirranna (Rt. 1970 s. 1154) (M)
Trampettdommen (Rt. 1997 s. 1081)
Trollheim-dommen (Rt. 1981 s. 1215)
Ølberg-dommen (Rt. 1993 s. 1524) (M)